‘In verscheidenheid verenigd’

Europeanen worstelen met de vraag hoe zij in een globaliserende wereld hun lokale, regionale en nationale identiteit kunnen behouden. Angst voor de snelle veranderingen, voor de komst van zoveel nieuwe mensen en voor een teruglopende welvaart drijft veel Europeanen – opnieuw – in de armen van populisten.

In een tijd van groeiend nationalisme, protectionisme en fanatisme moeten we waakzaam zijn en samen naar oplossingen blijven zoeken. De eigen weg, de weg van de onafhankelijke soevereine staat met gesloten grenzen, de weg die hier in Zwitserland door rechtspopulisten zo wordt gepropageerd, is de verkeerde weg.

Het antwoord ligt in samenwerking tussen staten, maar vooral tussen mensen. Honderd jaar geleden vierden Duitse en Franse soldaten in de loopgraven samen kerstmis, om elkaar de volgende dag dood te schieten. Als mensen kunnen we goed met elkaar overweg, als collectief worden we vijandig.

De Europese Unie heeft ons vrede en ongekende welvaart gebracht, maar is nu hard toe aan vernieuwing. Een 21e eeuwse Europese Unie zet zich in voor onze gezamenlijke belangen, maar geeft ons ook de vrijheid om onszelf te zijn. ‘In verscheidenheid verenigd’ is al sinds 2000 het motto van de Europese Unie. Laten we daar vanaf nu onze energie in steken.